Chào mừng bạn đến với website trường THCS Trường Sơn - Gò Vấp ( Địa chỉ: 43 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp; SDT liên hệ: 0835881467)

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Biểu mẫu công khai Thông tư 36 NH 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_tt_36_-2020_-_2021_1410202014.docx
 Văn bảnadmin14-10-2020
2 QUYÊT ĐỊNH Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT nhà trường Năm học: 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_che_an_toan_thong_tin_trong_hoat_dong_ung_dung_cntt_289202022.pdf
126/QĐ-TrSVăn bản 11-09-2020
3 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 227_qd_quytacungxuvanhoatrongtruonghoc_119202012.pdf
Số: 227/QĐ-TrSVăn bản 11-09-2020
4 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở Trường THCS Trường Sơn Năm học: 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_to_chi_dao_thuc_hien_quy_che_dan_chu_289202022.pdf
121/QĐ-TrSVăn bản 07-09-2020
5 Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_di_hoc_lai_so_1221-_kh-gddt-vp_ngay_29-4-2020_294202010.pdf
SỐ 1221/ KH-GDĐT-VPVăn bản 29-04-2020
6 Về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vv_di_hoc_lai_cua_hs_so_1556_ubndvx_ngay_2842020_294202010.pdf
1556/ UBND-VXVăn bản 29-04-2020
7 [Khẩn] Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: so_1371_ngay_27-4-2020_284202011.pdf
1371/ QĐ-BCĐVăn bản 28-04-2020
8 Chỉ thị về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi_thi19264202017_284202011.docx
Số 14/ CT- TTgVăn bản 26-04-2020
9 Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdgovapattachments202041420184202016_214202013.pdf
1420/ UBND-VXVăn bảnUBND TP19-04-2020
10 Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11562932020_293202016.pdf
1156/UBND-VXVăn bảnUBND TP29-03-2020
11 Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 (VB ngày 13-03-2020)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedu888ubsigned133202014_133202018.pdf
888/UBND-VXVăn bản 13-03-2020
12 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduvanphongattachments20202406bgddtgdtcsigned132202016_172202011.pdf
406/BGDĐT-GDTCVăn bản 17-02-2020
13 Văn bản quy định sử dụng học phí và các khoản thu của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc quận Gò Vấp năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_4444_ubq_thu_nam_hoc_2019_2020_110201915.pdf
4444Văn bảnỦy 01-10-2019
14 Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 062019ttbgddt_quy_tac_ung_xu_110201915.pdf
06/2019/TT-BGĐTVăn bảnBộ Giáo Dục Đào Tạo01-10-2019

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích